Usługi dla osób fizycznych

Kancelaria świadczy także pomoc prawną dla osób fizycznych. Pomoc ta obejmuje sporządzanie opinii prawnych oraz projektów pism, umów oraz reprezentowanie osób fizycznych przed sądami i innymi instytucjami w następującym zakresie:

  • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • SPRAWY I PROCESY CYWILNE
  • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
  • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
  • SPRAWY I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
  • SPRAWY ADMINISTRACYJNE
  • POZWY GRUPOWE
  • SPRAWY I PROCESY BUDOWLANE
  • SPRAWY SPADKOWE
  • SPRAWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI